Drenaj Nedir? - Drenaj Nasıl Yapılır?

Drenaj, herhangi bir yapıdan, yapıya zarar verebilecek suyun doğal veya yapay yollarla uzaklaştırılmasına yönelik yapılan çalışmalardır. İnşaat çalışmalarında zeminde suyun bulunması birçok olumsuz sonucu beraberinde getirir. Kışın oluşabilecek don etkisi sonucunda zemin içine sıkışmış su, donduktan sonra hacim değiştirerek inşaat üst ve alt yapısına zarar verebilmektedir. Ayrıca su ile karşılaştığında fiziksel değişim gösteren mazlzemelerin varlığı (örnek: kil su alınca şişer) yapı üst ve temel donatı yapısına ciddi zararlar verir. Zemin daneleri arasına dolan su, boşluk suyu basıncının doğmasına da neden olabilir. Bu tip etkileri ortadan kaldırmak için inşaası yapılacak araziden suyun uzaklaştırılması gerekmektedir.Bu işlem gerek inşaat halinde temel etrafında, gerekse mevcut yapınızda müsait noktalarda imal edilecek drenaj kapanlarına suyu toplayarak tahilye edilmesiyle gerçekleşir.

Biraz uzun anlatmak istedik ki, konunun ehemmiyetine biraz daha yaklaştıralım sizi...

Yapı donatısını yani yapınızın ana iskeletinde (temelinde) oluşan deformasyonun başlıca sebeplerinden biri de yüzey altı suyudur.Bu su yüzeyden derinde olmayan mevsimsel ve topoğrafik özelliklerden etkileşimli olarak binanızın temelinde değişik debilerde bulunarak zarar vermeye başlar.Yapılarımızın bir çoğunda temel aşamasında yapılmamış temel izolasyonu,veya zaman içinde formasyonu değişmiş olan yüzey altı stratigrafisi, bu yüzey altı suyunun bina tarafından bir kurutma kağıdı misali çekilmesine sebep olur. Bu zamanla betonda bozuşma, demir iskelette korozyon ve sonuçta geri dönülmez zararlar verir.Bunun engellenebilmesi için binanın bulunduğu mahalde zemin iyileştirilmesi, binaya zarar veren yüzey altı suyunun tahliye edilmesi gerekir. Bu işle için bir kaç metot kullanılabilir. Metot seçiminde öncelikle problemin bulunduğu mahal incelenir.Eğimler, kot farkları, yüzey altı suyu debisi ve benzer nitelikler kaydedilir. Ve gözlem sondajı yapılır. Bu sondaj çok derin olmayan ve bina statiğine ters düşebilecek fizik kurallarına dikkat edilerek, problemli lokasyona en yakın noktadan açılır. Tüm bu işlemler, tecrübeli mühendislerimizin gözetiminde yapılır.Sondaj derinliği, bina özelliklerine, ve bina konturlarına göre değişir.Kaba bir tanımlama gerekirse, binaya zarar veren suyu binaya zarar vermeyecek güvenli bir seviyeye çekerek buradan da fazla olan kısmı otomatik bir şekilde tahliyesine uygun bir sistem kurmaktayız.Bina oturum alanına göre bir veya birkaç sondaj kapanı kurulmaktadır. Bu kapanlar, tam otomatik, bakımsız özel drenaj pompaları ile tahliye edilmektedir.Diğer bir yöntemde binanın temel seviyesine kadar fırdolayı açılarak, gerek jeotekstil kullanılarak gerekse güvenli kota kadar detaylı izolasyonunun yapılarak yüzey altı suyunda tecrit edilmesidir. Bu sondajlı metoda göre daha pahalı ve uygulaması daha zor bir yöntemdir.Firma tecrübelerimize göre de bina etrafında bulunan yüzey altı suyu tahliye edilse bile bina zemininde, daha doğrusu bina oturumunun orta noktasında ki problem net olarak giderilememektedir.Uygulamada ki ana unsur, suyu zarar vermeden mümkünse yapıya uğramadan tahliye etmektir. Drenaj kapanı imalatı; bu kapan yine bina özelliklerine ve alan jeolojisine uygun bir şekilde projelendirilerek, betonarme olarak yapılır.Bu proje de kapanın bulunacağı alan, bu alanda ki trafik ve benzeri güvenlik unsurları göz önünde bulundurulur.Bunun sonucunda optimum güvenlik, düşük maliyet, ve maksimum işlevsellik sağlanmış olur. Bina etrafında gerekli alanlarda kullanılan jeotekstille tahliyesi;bu uygulamada zemin altı suyu, su geçirgen membrandan, drenaj borularına ulaşır ve ana rögara bağlanır. Ana rögar genellikle atık su veya yağmur suyu kanalına bu su tahliyesini gerçekleştirir. Yukarıda kabaca bahsi geçen tüm uygulamalarda, pompaj elektrik tesisatı, güvenlik testleri, drenaj kapanı ve pompa testleri tarafımızdan düzenli olarak yapılır, ve teknik rapor olarak, işverenimize sunulur. Tekliflendirme öncesinde ön keşif yapılır, ön keşif raporunda, işin nasıl ve neye yarayacağı, öneri şeklinde belirtilir.Daha sonra sözleşme yapılarak iş başlanır. İşin bitimi ve tesliminden sonraki 2 yıl düzenli bakımları yapılır, bu bakımlar, test ve gözlem şeklinde olup, rapor olarak sunulur.

DRENAJ KEŞFİ

 • bodrum rutubet sorunu çözümü

  DRENAJ KEŞİFLERİMİZ ÜCRETE TABİİDİR

  Keşif ücreti fatura karşılığında defaten ödenir, ve keşif programımıza dahil edilirsiniz. Keşif tarihi gün ve saat olarak tarafınıza net bir şekilde bildirilir. İlgili tarihte keşif talebinde bulunan yetkilinin ilgili adreste bulunmaması durumunda keşif ücreti iade edilmez. Keşif tarihi ücret ödemesi sonrası ortalama 7 iş günüdür. Keşif sonrası teklifimizin kabul edilmesi durumunda keşif ücreti sözleşme tutarından düşülür. Keşif Talebi İçin

 • drenaj uzmanı drenaj yapılır

  SEDNA TESCİLLİ BİR MÜHENDİSLİK FİRMASIDIR

  Konusunda uzman ve deneyimli mühendislerimiz tarafından yapılan keşif sonrasında tarafınıza detaylı sözlü ve yazılı bilgi verilir. Bu bilgi sorununuzun çözümü için yapılması gerekenlerinde görülebileceği detaylı teklifimizdir. Keşif ve Teklif İçin

 • A good news item title for the sidebar

  www.sednainsaat.com

  Sedna inşaat olarak web sitemizi ziyaret ederek diğer hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz. Biz web sitelerimizde pek fazla referansa önem vermeyiz, arzu ettiğiniz takdirde kontakttan ziyade adres veririz, siz gider görür, bize işverenlerle görüşürsünüz.

SEDNA DRENAJ İLETİŞİM